fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

שאנאנס שלום

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

.M.S.W אוניברסיטה העברית. מטפל ומדריך מוסמך בטיפול משפחתי.
עבד 30 שנה בטיפול במתבגרים עוברי-חוק במסגרת שרות מבחן לנוער.
היה שותף להקמת ועבד בהוסטל בעל אוריינטציה למעורבות משפחתית לנערים עוברי-חוק. כמו כן התמחה בטיפול במתבגרים פוגעים מינית.
הנחה קבוצות פוגעים מינית וכן קבוצת הורים לאותם הנערים.
הוא עובד באופן פרטי ומחודש יוני 2010 הצטרף לצוות של מכון "שילוב" ביחידה לטיפול בפגיעות מיניות בתוך המשפחה.