fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

שיף מרים

מטפלת משפחתית וזוגית

מרים שיף, עובדת סוציאלית (MSW) ופסיכולוגית חינוכית (MA; PhD), חברת סגל באוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, מטפלת במתבגרים, זוגות ומשפחות.
מתמקדת בטראומות בעקבות מצבים ביטחוניים ובקשר בין חשיפה לטראומה לבין התנהגויות סיכון אצל מתבגרים.