fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

ורטמן דבורה

מטפלת משפחתית וזוגית, מטפלת ביחידת הטראומה

M.S.W. מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתי  וזוגי.
מטפלת ומדריכה מוסמכת בשיטת ה- EMDR. מטפלת בשיטת IFS.
הדריכה בתוכנית לטיפול משפחתי בלימודי ההמשך של האוניברסיטה העברית, הדריכה עו"ס באוניברסיטה ובנווה ירושלים.
עבדה שנים רבות בתחנה לבריאות נפש במועצה אזורית בנימין.
חברה בצוות הטיפול בטראומה במכון "שילוב".