fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

כהן חיים

רכז היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

M.S.W. מאוניברסיטת תל-אביב. אחראי להדרכת עו"ס בפנימיות לילדים מטעם הג'וינט. עוסק בפיתוח גישה המשלבת טיפול במשחק וטיפול משפחתי. הוא מתאם-עמית של היחידה להעשרת הזוג והמשפחה.
מונה לראש היחידה לפגיעות מיניות במיקוד משפחה ביוני 2015 ומרצה במרכז ההכשרה של המכון.