fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

קורס בסוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי

קורס בסוגיות בטיפול משפחתי הינו חלק מדרישות האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי לקבלת הכרה כמדריך משפחתי מוסמך לטיפול משפחתי וזוגי.

* נושא הקורס בסוגיות ישתנה מעת לעת, יש לעקוב אחרי הפרסומים.

פרטים על הקורסים שצפויים להיפתח בקרוב –
– קורס כישורי אילתור בטיפול – תשע"ו (2016)
– קורס ההתקשרות נשארת במשפחה