fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

קבוצת הדרכה לאנשים שלמדו CPP – תשע"ט (2018-2019)

הקבוצה תיפגש בימי ד' בין השעות 09:30-11:00.

עלות: 225 ₪ למפגש. דמי מקדמה: 450 ₪.

בתחילת הלימודים יגבה שאר שכר הלימוד בתשלום אחד באשראי או עד 3 תשלומים בצ'קים.
* פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

מועדים:

24.10.18

07.11.18

21.11.18

28.11.18

12.12.18

26.12.18

09.01.19

23.01.19

06.02.19

20.02.19

06.03.19

13.03.19

03.04.19

10.04.19

01.05.19

15.05.19

29.05.19

12.06.19

שימו לב – ההשתתפות בכל המפגשים הינה חובה!

* במידה ומשתלם יאלץ להיעדר ממפגש, ניתן יהיה להיעדר בסה"כ עד 3 מפגשים ללא תשלום.

* במקרה של היעדרות יש להודיע על כך 24 שעות מראש למזכירות המכון.

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות ליפעת בטלפון: 02-6251390 או במייל: shiluvft1@gmail.com