fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

צוות שילוב

צוות קליני

קוסקס שירה

מטפלת בתכנית "ניצנים"

שיף מרים

מטפלת משפחתית וזוגית

ליפה-הרדה קארינה

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

גאנץ זאב

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

הכהן שירה

מטפלת זוגית ומשפחתית

גוטליב אוולין

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה, מטפלת בתכנית "ניצנים"

אוקון משה ארלנדור

רכז יחידת הגישור

ד"ר קומט יואל

רכז היחידה לטיפול בטראומה

ברונשטיין עדנה

מנהלת המכון

שאנאנס שלום

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

לב-ריכטר רוני

רכזת תוכנית "ניצנים", מטפלת ביחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

אייזנמן רות

מטפלת זוגית ומשפחתית, מטפלת ביחידת הטראומה

עמית רבקה

רכזת קלינית, מטפלת משפחתית וזוגית, מטפלת ביחידת הטראומה

ד"ר רוזנצוייג פנחס

מטפל משפחתי וזוגי

ויסברגר מטי

רכזת מרכז ההכשרה, מטפלת משפחתית וזוגית

ורטמן דבורה

מטפלת משפחתית וזוגית, מטפלת ביחידת הטראומה

זהבי אסא אביבה

מטפלת משפחתית וזוגית, מטפלת בתכנית "ניצנים"

גולדשטיין ענת

מטפלת משפחתית וזוגית, מטפלת ביח' הטראומה, מטפלת ביח' לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

טימסיט מרים

מטפלת משפחתית וזוגית

קלנר מוטי

מטפל משפחתי וזוגי, מטפל ביחידת הטראומה

כהן חיים

רכז היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

צוות אדמיניסטרציה

יפעת

מנהלת משרד ואחראית מנהלית על מרכז ההכשרה