fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

פרטים נוספים על קורס CPP תשע"ט

כל טראומה בגיל הרך עלולה לפגוע בהתקשרות של הילד הקטן להוריו. התקשרות בריאה היא הבסיס להתפתחות הכללית של הילד, ולכן פגיעה בקשר זה עלולה לגרום לעיכובים בהתפתחותו התקינה של הילד. מטרת ההתערבות היא להחזיר לילד סביבת חיים בטוחה ותחושת ביטחון במבוגרים המטפלים בו ובכך לאפשר לו לחזור למסלול התפתחותי בריא. המטפל עובד עם הילד וההורה יחד בכדי לחזק את הקשר בניהם, בכדי להחזיר להם את היכולת לווסת את עצמם, ובכדי לעזור לילד בתפקודו הקוגניטיבי, החברתי וההתנהגותי.

פסיכותרפיה ילד-הורה (Child-Parent Psychotherapy, CPP) פותחה ע"י הפסיכולוגיות והחוקרות הבכירות, אליסיה ליברמן ופטרישה וואן הורן ז”ל (אוניברסיטת קליפורניה סאן פרנסיסקו) בכדי לתת מענה טיפולי לתינוקות וילדים בגיל הרך והוריהם, שחוו אירועים טראומתיים, כגון: אלימות, התעללות, הזנחה, מחלה קשה או מוות במשפחה. השיטה הובאה לישראל בשנת 2010 על ידי מכון חרוב.

ה-CPP הוא מודל המבוסס על תיאוריית ההתקשרות, הבנת טראומה, והבנת התפתחות הקוגניטיבית-רגשית-חברתית.

נושאי הלימוד:
1.  השפעתה של חוויות טראומה על האדם ועל הקשר ילד-הורה.

2.  הערכת תפקודם של הורה וילד בעקבות הטראומה.
3.  הערכת הקשר ילד-הורה בעקבות הטראומה.
4.  תמות תרבותיות רלוונטיות להתמודדות המשפחה עם טראומה.
5.  מודל של פסיכותרפיה ילד-הורה עם ילדים שהיו חשופים לאלימות במשפחה:
• בניית נרטיב הטראומה לילד ולהורה.
• מיקוד ההתערבות הקלינית ביחסים שבין ההורה לילד.
• התמודדות עם פרידות כולל סיום הטיפול.
6.  הדרכה רפלקטיבית בפסיכותרפיה הורה-ילד.
7.  טיפול איש המקצוע בעצמו (clinician self-care).