fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

תרומות למכון

מכון "שילוב" מעמיד לרשות המשפחות שבטיפולו שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ללא קשר למצבן הכלכלי וליכולתן הכספית. משפחות שאינן יכולות לממן את עלות הטיפול, שהיא מלכתחילה נמוכה ממחירים המקובלים בשוק, מקבלות מ"שילוב" סבסוד, בהתאם למצבן הכלכלי. המכון מטפל מדי שנה במאות משפחות, ויכולתו לסבסד את הטיפול בהן מותנית בהיקף המימון שהוא מצליח לגייס מתמיכות כספיות ומתרומות.

אנחנו מציעים לכם להשתלב בפעילויות של מכון "שילוב" ולפעול במשותף כדי לעזור לעוד משפחות לקבל טיפול מקצועי. משפחות אלה משתייכות רובן ככולן למעמד הבינוני ולמעמד הנמוך. על ידי עשייה זו תוכלו לסייע להן לעבור תקופות קשות של משבר ולחזור לתפקד בכוחות עצמם.

באפשרותכם לתרום בכמה דרכים:

1. לתמוך במימון הפעילות של אחת היחידות המתמחות – בנושאי טיפול בטראומה, טיפול בנושאי גילוי עריות, ניצנים, גישור.

2. לאמץ משפחות מהמעמד הנמוך והבינוני על ידי מימון עלות הטיפול בהן (תוך שמירה על חיסיון של המשפחות ושל פרטי הטיפול בהן).

3. לממן פרויקט מיוחד שיוגדר במשותף אתכם ויוצא לפועל בחסותכם.

לתשומת לבכם: תרומות למכון "שילוב" מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46. למכון הנהלה מקצועית, ועד מנהל וועדת בקורת ויש לו תעודה של ניהול תקין מרשם העמותות.

לתרומות ניתן ליצור קשר בטלפון: 02-6251390 או במייל: shiluvft1@gmail.com