fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

טיפול זוגי במסגרת הפרקטיקום

מכון “שילוב” קולט משפחות למרכז הכשרה במחיר מסובסד.
הטיפול מתחיל בחודשים אוקטובר/נובמבר בכל שנה. המחיר נע בין 20 ל-70 ₪ לפגישה בת 50 דקות.

המטפלים במרכז הלמידה הם אנשי מקצוע מנוסים (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים), הנמצאים בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי.
המשפחות יטופלו במסגרת קורסים של הדרכה חיה (עם מראה חד-סיטרית), שיכללו גם הנחייה צמודה של מדריך מנוסה.

במרכז הלמידה הטיפול מתקיים במשך השנה האקדמית מחודש נובמבר ועד מאי.

מסגרת זו מתאימה למשפחות ו/או זוגות בעלי מוטיבציה להתמקד בבעיה ולהביא לשינוי אך בעלי קושי במימון טיפול בעלות רגילה.

בתום הטיפול במסגרת מרכז ההכשרה, המשפחות / זוגות יכולים להמשיך טיפול עם מטפל מצוות המכון במחיר מוזל של 150 ₪.
משפחות המעוניינות להשתתף בטיפול במתכונת זו יוזמנו לראיון התאמה.

המעוניינים יצרו קשר עם המכון דרך המזכירות בטלפון: 02-6251390 ויציינו בעת הפנייה שברצונם להצטרף לתוכנית.