fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

טיפול וליווי בשלבי ההיריון הלידה וראשית ההורות

היחידה לטיפול בטראומה במכון שילוב מציעה שירות חדש – טיפול וליווי בשלבי ההיריון, הלידה וראשית ההורות.

הצטרפות תינוק למשפחה הינו אירוע מכונן בהתהוות ובבניה של משפחה, בין אם מדובר בלידה ראשונה, או בתינוק, הנוסף למשפחה הגדלה.
לצד השמחה וההתרגשות, עלולים להופיע קשיים, מתחים ופחדים, הנובעים גם מתהליך ההיריון והלידה וגם מכניסה לשלב חדש במעגל החיים.
הריון נוסף או לידה צפויה, עלולים להעלות זיכרונות קשים של חוויות טראומטיות מלידות קודמות, הפלות, טיפולי פוריות, התערבויות רפואיות וכל הכרוך בהם.
הדאגה לבריאותם של האם והתינוק מותירה אף היא חותם ומעלה את סף הלחץ והחרדה.
ההשלכות של אירועים אלו על הזוגיות והמשפחה כולה משמעותיים ודורשים התייחסות מיוחדת.
ביכולתנו להציע התערבות ממוקדת ומקצועית, המתייחסת למגוון הנושאים בכל השלבים, החל מההיריון, דרך הלידה וההסתגלות להורות.

מטפלי היחידה הינם מטפלים משפחתיים מוסמכים, המטפלים במגוון שיטות ובראשן בטיפול ב- EMDR.
היחידה מציעה טיפול קצר וממוקד בשילוב ראיה משפחתית ומערכתית.