fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

השתלמויות מטעם היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

מבוא
היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה של מכון "שילוב" מציעה השתלמות בת 3 ימי למידה.
היחידה הוקמה לפני כעשרים שנה ועובדים בה מטפלים משפחתיים שהוכשרו לטיפול בנושא.
הסדנאות מועברות בכל רחבי הארץ.
בכל השתלמות תוצג מצגת שתשלח למשתלמים לפני כל מפגש.
שימו ♥ – אנו ממליצים להזמין השתלמות בת 3 ימים, אך ניתן להזמין גם רק אחד או שניים מהימים.

יום השתלמות מס' 1 – המודל המשפחתי התלת שלבי של מכון שילוב (3 שעות אקדמיות)
א.      הצגת המודל המשפחתי התלת שלבי של "שילוב" לטיפול בגילוי עריות. הטיפול כולל עבודה עם הנפגע/ת בני המשפחה האחרים והפוגע/ת כאשר הדבר אפשרי, לחוד וביחד לפי שיקולים טיפוליים.
ב.      הצגת מקרים וניתוחם + משחקי תפקידים, תוך התמקדות בשלב הראשון של הטיפול.
* ביום זה תחולק חוברת על המודל הטיפולי של מכון "שילוב" וחוברת הכוללת שני מאמרים הדנים בשימוש בווידאו ככלי טיפולי.

יום השתלמות מס' 2 – טיפול בגילוי עריות עם נפגעים/ות ו/או פוגעים/ות (3 שעות אקדמיות)
א.      רקע ואפיונים של משפחות שיש בהן פוגעים ו/או נפגעים.
ב.      גורמי פגיעות.
ג.       המרכיבים התורמים להצלחת טיפול.
ד.       כלים לעבודה עם פוגעים, סרגל לאמפטיה, סרגל אחריות, מעגל עבירה.
ה.      הכרות עם ערכת קלפים יעודיים לטיפול בפגיעות מיניות "קלפים פתוחים"(הערכה הופקה ע"י מכון "שילוב").
ו.       התנסות בשימוש בערכה על בסיס מקרים טיפולים.
ז.       הצגה וניתוח מקרים + משחקי תפקידים.
* משתתפי ההשתלמות יוכלו לרכוש את ערכת הקלפים בתום המפגש.

panda

3

יום השתלמות מס' 3 – סרט על טיפול במשפחות עם גילוי עריות (3 שעות אקדמיות)
א.      פוסט טראומה ותחושות נפגעות מינית.
ב.      הצגת הסרט הלימודי "מתהום לתקווה" על טיפול בגילוי עריות ודיון על הסרט (הסרט הופק ע"י מכון "שילוב" על מטופלים מהיחידה).

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות למזכירות בטלפון: 02-6251390
או במייל: shiluvft1@gmail.com