fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

הדרכה על הדרכה חיה (BACK UP)

ניתן ללמוד מיומנויות חשובות לכל מדריך דרך השתתפות בהדרכה חיה כ- BACK-UP למדריך מנוסה.

התוכנית כוללת:
• השתתפות בקבוצת פרקטיקום של התוכנית התלת-שנתית כ-BACK-UP .
• שיחה אישית עם המדריך במהלך השנה. השעות נחשבות כשעות הדרכה-על-הדרכה לקראת הסמכה.
• הזדמנות להדריך.