fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

הדרכה בטיפול משפחתי וזוגי

הדרכה בטיפול משפחתי וזוגי
מכון שילוב מציע מספר אפשרויות להדרכה אישית לאנשי מקצוע המחפשים התפתחות מקצועית ו/או נמצאים בתהליך הסמכה:

* תוכנית אישית ללימודים מתקדמים לאנשי מקצוע בתהליך הסמכה מתקדם
כל מתמחה יטפל בשתיים-שלוש משפחות במכון,  ישתתף בהדרכה קבוצתית אחת לחודש ויקבל שעות הדרכה שבועיות על ידי אחד ממדריכי המכון. ניתן גם לקיים הדרכה חיה לפי הצורך. מחיר לשעת הדרכה 150 ש"ח
תכנית הלימודים המתקדמים היא אישית, ומשום כך נבנית ומותאמת לצרכיו של כל תלמיד בנפרד. 

* הדרכה אישית (למודרך יחיד או שני מודרכים)
אנשי מקצוע המעוניינים להרחיב ולהעמיק את מיומנותם בעבודתם, יוכלו להירשם להדרכה אישית. ההדרכה תהיה על המשפחות שבטיפולם במסגרת עבודתם. קיימת אפשרות להביא משפחות להדרכה חיה.
הערה: שעות הדרכה אלו יחשבו כשעות הדרכה למטפלים שנמצאים בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי 

השלמת שעות הדרכה חיה
מטפלים בהליך הסמכה שטרם השלימו את שעות ההדרכה החיה, יוכלו לפנות למכון ולקבל משפחה לטיפול תוך הדרכה חיה אחד על אחד.

הדרכה קבוצתית
ההדרכה מתקיימת בקבוצות קטנות (3-7 משתתפים) להדרכה והתייעצויות. ההדרכה תינתן על טיפולים המתקיימים במקום עבודתם של המשתתפים. ההדרכה תתבסס על הצגת מקרים, אך תתכן גם אפשרות להדרכה חיה. משתתפים יוכלו להביא קלטות וידיאו של עבודתם לצורך דיון וניתוח.
תאריך התחלה ומועדי פגישות יקבעו עם הקבוצה. המחיר יקבע בהתאם לקבוצה.