fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

הוראות הגעה למכון שילוב

הוראות הגעה למכון "שילוב":
רח' יפו 97, מרכז כלל (מרכז העיר), ירושלים. <מפה מצורפת למטה>

אפשרויות הגעה:
* כניסה שפתוחה עד שעה 20:00:
עולים במדרגות מימין למאפיית "ברמן" (פינת אגריפס וכי"ח).
פונים ימינה ומיד שמאלה, עוברים ליד ORS וממשיכים כל הזמן ישר, ממולכם תראו חנות של "כל ישראל חברים".
פונים שמאלה משמאלכם תראו מרפאת שיניים), ומימינכם סניף "מכבי" ועוד 2 חנויות ריקות ומגיעים לדלת זכוכית.
(אם תרימו את המבט למעלה תראו את הלוגו שלנו על הזכוכית החיצונית).
נכנסים דרך דלת זכוכית שיש עליה פס כתום, עולים במדרגות עץ, פונים שמאלה ומגיעים למכון.

כניסה שפתוחה עד שעה 20:00:
נכנסים דרך השער מרחוב כי"ח, קרוב לחנות "הובי".
עולים במדרגות הולכים ישר עד "מילגם" – סיוע בשכר דירה.
עולים עוד גרם מדרגות אחד, נכנסים דרך דלת זכוכית שיש עליה פס כתום, עולים במדרגות עץ, פונים שמאלה ומגיעים למכון.

כניסה שפתוחה עד שעה 23:00:
נכנסים בשער מרחוב יפו, נכנסים ישר, עולים גרם מדרגות אחד.
פונים ימינה ומיד עולים עוד גרם מדרגות. שוב פונים ימינה, עד "מילגם" – סיוע בשכר דירה.
עולים עוד גרם מדרגות אחד. נכנסים דרך דלת זכוכית שיש עליה פס כתום, עולים במדרגות עץ, פונים שמאלה ומגיעים למכון.

כניסה שפתוחה עד שעה 23:00:
נכנסים בשער מרחוב יפו, אחרי המדרגות הנעות יורדים 6 מדרגות. מצד ימין ישנה מעלית (=קומת כניסה C1) עולים במעלית עד לקומה C3.
יוצאים מהמעלית ושילוב נמצאת מצד שמאל.
נכנסים דרך דלת זכוכית שיש עליה פס כתום, עולים במדרגות עץ, פונים שמאלה ומגיעים למכון.

שימו ♥ – אנו ממליצים לבאי המכון לקחת מרווח ביטחון של זמן בהגעה לפגישות.