fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

אודות מרכז ההכשרה

תכניות ההשתלמות בטיפול משפחתי מתמקדות בפיתוח מיומנויות קליניות. הן פותחו במהלך שנים רבות מתוך ניסיון עשיר בהכשרת מטפלים משפחתיים.
ההכשרות מבוססות על הבנה מערכתית של התהליכים בתוך המשפחה, ונעשות מתוך אוריינטציה אינטגרטיבית של הגישות השונות בטיפול משפחתי.

בין התכניות:

לרשות המכון אמצעי עזר ושיטות הוראה הכוללות ראי חד-כיווני, שימוש בצילומי וידיאו ובסרטי הוראה מיוחדים ועוד.

צוות מרכז ההכשרה:
* מרכזת מרכז ההכשרה – מטי ויסברגר, M.A בפסיכולוגיה חינוכית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתי וזוגי
* אחראית מנהלית – יפעת
* הנחיה והוראה – צוות ההוראה של מכון "שילוב"