fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

אודות יחידת הגישור

מרכז היחידה – משה ארלנדור אוקון, LL.B., M.A.

* סולם תעריפים מדורג.
* שילוב בין התחום המשפטי, הגישורי והטיפולי.

יחידת הגישור של מכון שילוב פועלת זה למעלה מעשור, וצברה ניסיון רב.
כמה מפעילויות היחידה הן:
• עריכת הסכמי ממון כלכליים, הסכמים טרום נישואיים והסכמים בין ידועים בציבור;
• עריכת הסכמים לפרידה זמנית והסדרת הסוגיות הכלכליות המשפטיות הנובעות מן הפרידה;
• עריכת הסכמי גירושין הכוללים נושאים של הורות, חלוקת רכוש, ואחרים – הסכמים אלה יכולים לקבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני;
• עריכת הסכמים בדבר חלוקת זמן ההורות עם ילדים לאחר פרידה או גירושין, כאשר משתנות נסיבות החיים של ההורים או הילדים;
• סיוע וייעוץ בסכסוכים אחרים במשפחה, כגון בנושאי ירושה, טיפול בהורים קשישים וכדומה;
• קיום סדנאות וקורסים הן במכון והן מחוצה לו בנושאי דיני משפחה וגישור, לרבות קורס בסיסי בגישור וסדנאות מוזמנות.

לפרטים: משה ארלנדור אוקון – יחידת הגישור, טלפון: 02-5631247​