fbpx
שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

אודות טיפול משפחתי

המשפחה היא המסגרת הראשונית והמשמעותית ביותר בחיי הילד, המתבגר והאדם הבוגר. במעגל החיים, עליה להתמודד עם מטלות ואתגרים רבי משמעות.
המשפחה היא המשאב המשמעותי ביותר העומד לרשות הפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים וחברתיים, אך גם יכולה להיות מקור לקונפליקטים, תסכולים ואכזבות. קיומם של דפוסי תקשורת והתנהגות בעייתיים וקשיים בין אישיים, עשויים לפגוע הן בתפקוד התא המשפחתי כולו והן בתפקודו של כל אחד מבני המשפחה.
הטיפול משפחתי מתבסס על ההבנה כי בעיות רבות יכולות להיפתר באמצעות שינוי הדפוסים ויחסי הגומלין במשפחה. הוא מגייס את כל המשפחה לפתרון בעיות שיכולות להופיע אצל היחיד או אצל כמה מחברי המשפחה, אך משפיעות על המשפחה כולה. כדי לפתור בעיות – עובדים בני המשפחה יחד.
יחד מזהים דפוסי תקשורת, אמונות, קשרים משפחתיים מהעבר ודרכי התמודדות שונות, כמו גם את זוויות ראיה המגוונות והקשיים של כל אחד מהחברים במשפחה. כל זאת במטרה להגיע לשינוי.